Gladhen Tembang Macapat (14) Pangkur Surangga Greget

16 Sep 2013

Kursus Tembang Macapat

Gladhen Tembang Macapat (14)
Pangkur Surangga Greget

Tembang Pangkur mempunyai struktur sebagai berikut:

Syair dalam satu bait berjumlah tujuh baris. Ketujuh baris tersebut dalam istilah tembang macapat disebut ‘pada.’

Sedangkan masing-masing baris disebut ‘gatra’ .

Gatra pertama, terdiri dari 8 guru wilangan, (suku kata) dengan guru lagu legena (akhiran a).
Gatra kedua, terdiri dari 11 guru wilangan, dengan guru lagu wulu (akhiran I).
Gatra ketiga, terdiri dari 8 guru wilangan, dengan guru lagu suku (akhiran u).
Gatra keempat, terdiri dari 7 guru wilangan, dengan guru lagu nglegena (akhiran a).
Gatra kelima, terdiri dari 12 guru wilangan, dengan guru lagu suku (akhiran u).
Gatra keenam, terdiri dari 8 guru wilangan, dengan guru lagu nglegena (akhiran a).
Gatra ketujuh, terdiri dari 8 guru wilangan, dengan guru lagu wulu (akhiran I).

Notasi tembang Pangkur dengan lagu Surangga Greget, sedangkan teks tembang mengambil dari Serat Wedhatama karya Mangkunegara IV :

Gladhen Tembang Macapat (14) Pangkur Surangga Greget

2. Jinejer neng Wedhatama
mrih tan kemba kembenganing pambudi
mangka nadyan tuwa pikun
yen tan mikani rasa
yekti sepi asepa lir sepah samun
samangsane pakumpulan
gonyak-ganyuk nglilingsemi

3. Nggugu karsane priyangga
nora nganggo peparah lamun angling
lumuh ingaran balilu
uger guru aleman
nanging janma kang wus waspadeng ing semu
sinamun ing samudana
sasadon ingadu manis

4. Si pengung nora nglegewa
sangsayarda denira cacariwis
ngandhar-andhar angendhukur
kandhane nora kaprah
saya elok alangka longkanganipun
si wasis waskitha ngalah
ngalingi marang si pingging

5. Mangkono ngelmu kang nyata
sanyatane mung weh reseping ati
bungah ingaranan cubluk
sukeng tyas yen den ina
nora kaya si punggung anggung ginunggung
ugungan sadina-dina
aja mangkono wong urip

Keterangan:

Notasi tembang yang ditulis di atas memakai nada gamelan Jawa (nada Pentatonik). Biasanya instrumen gamelan yang untuk ninthing atau membidik nada adalah Gender Barung.

Nada-nada Pentatonis pada tembang Pangkur Surangga Greget tersebut dapat dibidik dengan nada-nada Diatonis, menggunakan gitar atau piano dengan padanan nada sebagai berikut:

Pentatonik Diatonik
Gamelan Pelog Pathet enem Piano/Gitar
1 (ji) = 2 (re)
2 (ro) = 3 (mi)
3 (lu) = 5 (sol)
5 (ma) = 6 (la)
6 (nem) = 1 (do)

Herjaka HS

Jakarta