16 September 2010, Primbon - Watak Dasar Bayi

16 Sep 2010

Selain berdasarkan Hari Kelahiran dan Pasaran Kelahiran, Watak Dasar Bayi dapat dikenali berdasarkan Wukunya. Ada 30 Wuku yang masing-masing Wuku mempunyai wataknya sendiri-sendiri. Setiap Wuku berumur satu Minggu.